Og endelig – mens omkostningerne ved at optage lån i mange tilfælde er faldet, er omkostningerne ved at erhverve kunder steget på grund af konkurrence. Den største fordel ved disse finanser er, at erhvervelsen og tilbagebetalingen af lånet er meget…